1. windows 7 operating system purchase 2. 3ds max 2014 buy 3. buy adobe creative suite cs5 master collection 4. access 2013 cost 5. buy adobe acrobat x pro online 6. adobe indesign cs5.5 cheap 7. adobe indesign cs4 8. adobe cs5 design premium price 9. adobe acrobat download mac 10. autodesk autocad 2012 cost 11. mac os x 10.6 snow leopard cost 12. buy online windows 7 home premium license 13. buy lightroom 4.3 14. cost of windows 8 license 15. adobe framemaker 10 buy 16. autodesk 3ds max download for mac 17. best price adobe photoshop elements 10 18. windows 7 ultimate cost price 19. buy adobe cs4 master collection for mac 20. windows 7 for sale best buy
 
Powstanie 1 Armi WP
 
1 Armia WP w styczniu 1945
 
Walki o Wał Pomorski
 
Twierdza Kołobrzeg
 
Zdobycie Kołobrzegu
 
Walki o Dąbie i Gryfino
 
Dziwnówek i Kamień Pomorski
 
Forsowanie Odry
 
Ostatnia linia obrony
 
Powstanie 1 Armii Wojska Polskiego

Po kampanii wrześniowej

Armia Polska po klęsce kampanii wrześniowej w 1939 roku, dzięki ewakuacji 80 000 żołnierzy polskich, została ponownie reaktywowana za granicą: w Wielkiej Brytanii i Francji. Niestety wielu oficerów i podoficerów walczących we wrześniu i październiku 1939 roku dostało się do niewoli niemieckiej bądź sowieckiej. Tylko części formacji wojskowych udało się przedostać na zachód i dalej brać czynny udział w walkach z Niemcami.

Dla władz Polski na uchodźstwie pilną sprawą stało się utworzenie Armii Polskiej, która mogłaby jako regularne wojsko stanąć do walki z hitlerowcami. Część żołnierzy polskich, którym udało się dotrzeć na zachód, weszła w skład armii brytyjskiej np. walcząc o Anglię czy w Norwegii. Jednakże walczący żołnierze polscy w armiach zachodnich wchodzili w skład formacji bojowych obcych państw, nie tworząc jednolitej Armii Polskiej, pozostając pod dowództwem zachodnich zwierzchników.

Armia Polska w ZSRR, lata 1941-1942

Okazją do utworzenia regularnej Armii Polskiej była trudna sytuacja ZSRR w drugiej połowie 1941 roku. Latem tego roku Niemcy rozpoczęły podbój Związku Radzieckiego, łamiąc tym samym podpisany w 1939 roku przez Ribbentropa i Mołotowa słynny pakt o nieagresji między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim. W związku z nieoczekiwaną wojną z Niemcami, władze radzieckie zgodziły się na utworzenie oddziałów wojska polskiego na terenie ZSRR. Od sierpnia 1941 roku zaczęto formować Armię Polską w Związku Radzieckim z byłych więźniów NKWD oraz przebywających w obozach pracy.

Dowódcą sił polskich formowanych w ZSRR został gen. Władysław Anders, który do 1941 roku przebywał w więzieniu NKWD. Był jednym z wielu oficerów, który dostał się do niewoli sowieckiej podczas ewakuacji wojsk polskich przez granicę polsko-węgierską. Rejonem formowania armii był okręg Buzułuku, miasta obecnie przynależącego do Rosji (okręg Orenburg), położonego niedaleko Samary, w pobliżu granicy z Kazachstanem. W okresie sierpień-wrzesień 1941 roku przyjęto ponad 25 000 rekrutów, z których powstały pierwsze dywizje piechoty.

Podczas formowania Armii Polskiej, dowództwo polskie prowadziło intensywne poszukiwania oficerów, wziętych do niewoli sowieckiej. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział o zbrodni katyńskiej. W tym samym czasie władze radzieckie usilnie domagały się udziału wojsk polskich w działaniach wojennych, uzależniając od tego dalsze dozbrajanie kolejnych oddziałów. Jednak w wyniku postępującego naporu Niemców na Związek Radziecki w 1942 roku, decyzją najwyższego dowództwa i za zgodą Rosjan, ewakuowano 41 000 żołnierzy polskich ze Związku Radzieckiego przez Iran i Irak na Bliski Wschód. W Iraku żołnierze polscy, już jako 2 Korpus Polski, brali udział w operacji zabezpieczania pól naftowych w okolicy Mosulu i Kirkuku. Następnie zostali przetransportowani do Palestyny, skąd dołączyli do wojsk brytyjskich, biorąc m. in. udział w walkach o Monte Casino na froncie włoskim.

Armia Polska w ZSRR, lata 1943-1944

Po wyjściu Armii Andersa ze Związku Radzieckiego, wstąpienie do armii tworzonej przez Zygmunta Berlinga współpracującego z władzami komunistycznymi, pozostawało jedną z niewielu szans na powrót do Polski i walki z niemieckim okupantem. W marcu 1943 polscy komuniści: Wanda Wasilewska i Zygmunt Berling podjęli rozmowy ze Stalinem o utworzeniu nowej Polskiej Armii na terenie ZSRR. Mimo ewakuacji Armii Andersa, wciąż w Związku Radzieckim pozostawało wielu Polaków chcących i mogących zasilić polskie siły zbrojne.

Formowana Armia Polska powstała bez zgody legalnych władz Rzeczpospolitej, które zerwały stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Radzieckim w kwietniu 1943 roku, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej na polskich oficerach. Kadrę dowódczą nowo formowanej armii stanowili oficerowie sowieccy, oraz polscy komuniści - pełniący funkcję oficerów politycznych. Do Armii Polskiej wcielani byli Polacy deportowani w głąb ZSRR w latach 1939-1941 oraz mieszkańcy kresów wschodnich dawnej Polski.

W następnym roku, tj. 1943, zaczęto formować kolejną Armię Wojska Polskiego, której wodzem naczelnym został ppłk. Zygmunt Berling (później generał). Rejonem formowania wojsk polskich były Sielce nad Oką niedaleko Moskwy, gdzie została utworzona 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Do lipca 1943 roku 1 DP liczyła już ponad 16 000 żołnierzy. Prawdziwym chrztem bojowym dla 1 DP była bitwa pod Lenino, która miała miejsce 12-13 października 1943 roku. Mimo zwycięstwa okupiona została dużymi stratami, w wyniku których po dwóch dniach walki dywizja musiała zostać wycofana. Szacuje się, że w trakcie bitwy zginęło 510 żołnierzy, 1776 zostało rannych, pond 650 zaginęło bez wieści, a 116 dostało się do niewoli. Straty wyniosły prawie 20% składu osobowego 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki.

1 Armia Wojska Polskiego

W wyniku dalszego formowania wojsk w marcu 1944 władze ZSRR wyraziły zgodę na utworzenie 1 Armii Polskiej, przemianowanej w lipcu na 1 Armię Wojska Polskiego, która liczyła prawie 100 000 żołnierzy. W skład 1 Armii wchodziło: 5 dywizji piechoty, 1 dywizja artylerii przeciwlotniczej, 1 brygada pancerna, 1 brygada kawalerii, 5 brygad artylerii. Dodatkowo w skład 1 AWP wchodziła mieszana dywizja lotnicza. Dowódcą 1 AWP został gen. dyw. Stanisław Popławski.

W sierpniu 1944 roku utworzono 2 Armię Wojska Polskiego. Na dzień 1 stycznia 1945 roku stan obu armii wynosił prawie 300 000 żołnierzy, w tym ponad 200 000 w jednostkach bojowych. 1 Armia Wojska Polskiego działała jako związek taktyczny w ramach 1 Frontu Białoruskiego, zaś 2 Armia Wojska Polskiego wchodziła w skład 2 Frontu Białoruskiego.