1. windows 7 operating system purchase 2. 3ds max 2014 buy 3. buy adobe creative suite cs5 master collection 4. access 2013 cost 5. buy adobe acrobat x pro online 6. adobe indesign cs5.5 cheap 7. adobe indesign cs4 8. adobe cs5 design premium price 9. adobe acrobat download mac 10. autodesk autocad 2012 cost 11. mac os x 10.6 snow leopard cost 12. buy online windows 7 home premium license 13. buy lightroom 4.3 14. cost of windows 8 license 15. adobe framemaker 10 buy 16. autodesk 3ds max download for mac 17. best price adobe photoshop elements 10 18. windows 7 ultimate cost price 19. buy adobe cs4 master collection for mac 20. windows 7 for sale best buy
 
Umocnienia Wału Pomorskiego
 
Na przedpolach
 
Wyzwolenie Złotowa
 
Walki o Jastrowie
 
Mord w Podgajach
 
Przed główną pozycją
 
Szturm
 
Walki o Nadarzyce
 
Mord w Golcach
 
Zdobycie Mirosławca
 
Bilans Walk
 
Na przedpolach Wału Pomorskiego

Po styczniowych walkach o Warszawę, wyzwoloną 17 stycznia 1945 roku, żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego skierowani zostali w region Bydgoszczy. Rozkazy jakie otrzymała Armia Polska były ściśle związane z działaniami 1 i 2 Frontu Białoruskiego. 1 AWP miała za zadanie wypełnić lukę powstałą między oboma Frontami - poruszać się na ich styku.

W dniach 20-24 stycznia wojska polskie przebyły 260-kilometrową drogę z Warszawy do Bydgoszczy w bardzo niesprzyjających warunkach: mróz, zaspy śnieżne na drogach, niedostatki w zaopatrzeniu. Tak o trudach marszu pisał ppor. Jolles: „W ciężkich i trudnych warunkach atmosferycznych, gdy koła samochodów ciężarowych i dział grzęzną po osie w zaspach śnieżnych lub w błocie, żołnierz nasz idzie. Z powodu ciężkich dróg i utrudnionej komunikacji nie zawsze nakarmiony, często niewyspany, zawsze znużony. Ma jednak tę świadomość, że goni wroga, wypędza go z granic Ojczyzny i to dodaje mu sił”.

Przygotowania do obrony na Wale Pomorskim. Inscenizacja 2010.
Przygotowania do obrony na Wale Pomorskim. Inscenizacja 2010

28 stycznia, po krótkim odpoczynku żołnierzy gen. Popławski - głównodowodzący 1 AWP, otrzymał rozkaz zabezpieczenia prawego skrzydła 1 Frontu Białoruskiego oraz przełamania obrony niemieckiej w swoim pasie natarcia. Do 31 stycznia żołnierze polscy mieli wyjść na linię Drzewiec - Szwecja by do 6 lutego znaleźć się nad Odrą. Jednak to zadanie okazało się trudniejsze do wykonania, niż to się wtedy wydawało. Poważną przeszkodą na drodze 1 AWP były umocnione pozycje Wału Pomorskiego.

Na dzień 31 stycznia siły polskie liczyły 69 850 ludzi w jednostkach bojowych, 696 moździerzy, 76 czołgów, 74 działa przeciwpancerne, 572 miotacze ognia. Pełny stan osobowy armii wynosił: 9316 oficerów, 22 548 podoficerów, 1141 podchorążych i 57 782 szeregowców co dawało w sumie 90 787 osób. Część składu osobowego 1 AWP wchodziła do jednostek zabezpieczenia bojowego, jednostek tyłowych oraz szkoły oficerskiej.

1 AWP dysponowała również środkami transportu w ilości: 3172 samochody, 145 traktorów, 312 ciągników, 143 motocykle oraz 6957 koni. W walkach o przełamanie Wału Pomorskiego wzięło udział 73 000 żołnierzy.

Głównymi jednostkami bojowymi 1 Armii Wojska Polskiego były:

 • 1 DP (Dywizja Piechoty) im. T. Kościuszki –  9444 żołnierzy;
 • 2 DP im. J. H. Dąbrowskiego – 9832 żołnierzy;
 • 3 DP im. R. Traugutta – 9477 żołnierzy;
 • 4 DP im. J. Kilińskiego – 9609 żołnierzy;
 • 6 DP  - 10 283 żołnierzy;
 • 1 Brygada Kawalerii  - 3047 żołnierzy;
 • 1 Brygada Artylerii Armat – 1079 żołnierzy;
 • 2 Brygada Artylerii Haubic – 1973 żołnierzy;
 • 3 Brygada Artylerii Haubic – 2055 żołnierzy;
 • 5 Brygada Artylerii Ciężkiej – 1127 żołnierzy;
 • 1 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej – 2334 żołnierzy;
 • 4 Brygada Artylerii Przeciwlotniczej – 1617 żołnierzy;
 • 1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte – 1441 żołnierzy;
 • 1 Brygada Saperów

Głównodowodzącym siłami 1 Armii Wojska Polskiego był gen. Stanisław Popławski.

Przygotowania do obrony na Wale Pomorskim. Inscenizacja 2010.
Przygotowania do obrony na Wale Pomorskim. Inscenizacja 2010.

Głównymi siłami niemieckimi broniącymi Wału Pomorskiego był X Korpus Armijny SS  oraz korpuśna grupa „Tettau” dowodzone przez generała Gunthera von Krappe, w skład którego wchodziły: DP "Markisch Friedland" , DP "Barwalde" i wycofana spod Nakła 15 DP „Lettland”.

"Pas przesłaniania" broniły oddziały 15 Dywizji SS "Lettland" do której przyłączyły się mniejsze grupy bojowe:

 • batalion ochrony "Pfenning" – 170  żołnierzy;
 • pododdziały 31 DP zrzeszone w grupie "Joachim";
 • grupa pułkowa "Rhode" – 180 żołnierzy;
 • Grupa Bojowa "Elster" – 400 żołnierzy;
 • batalion marszowy 59 Dywizji Pancernej oraz drobne grupy rozbitków.

Głównych pozycji Wału Pomorskiego broniło 13 tysięcy żołnierzy niemieckich z:

 • DP "Markisch Friedland" niedawno utworzonej dywizji (styczeń 1945);
 • 2 batalionu niszczycieli czołgów;
 • 201 dywizjonu haubic;
 • 48 pułku zmotoryzowanego;
 • Volkssturmu;
 • oddziałów policyjnych.

Razem stanowiło to około 10 batalionów wspieranych 134 działami i moździerzami różnych kalibrów oraz około 10 działami pancernymi. System umocnień fortyfikacyjnych pozwalał na zwielokrotnienie możliwości bojowych oddziałów niemieckich, mimo braku pełnej obsady wszystkich schronów oraz przewagi militarnej armii polskiej.

Jak się okazało przełamanie obrony niemieckiej na Wale Pomorskim było trudnym zadaniem, które zostało okupione ciężkimi stratami.